דירוג אשראי ממשלתי? מהו?

נראה בתמונה - צילום של משרד האוצר של מלכת בריטניה בלונדון

חשיבות דירוג האשראי הממשלתי –

דירוג האשראי של הממשלה משפיע באופן ישיר גם על מנפיקים אחרים במשק כגון: בנקים, חברות וגופים ציבוריים. דירוג זה יוצר, בדרך כלל, תקרה תחתיה נמצא דירוג האשראי של הגופים האחרים ומהווה נקודת התייחסות לתמחור איגרות החוב שלהן. הסיבות העיקריות לכך הן:

  • ריבון יכול מתוקף חוק להטיל הגבלות מטבע על התושבים, שבאופן אפקטיבי הופכות את הריבון למונופול בתחום הכנסות ממט"ח בטריטוריה הרלוונטית
  • דירוג האשראי של המדינה מעיד על מצבו המקרו-כלכלי של המשק בו פועלות החברות, ומשפיע על החלטתם של משקיעים זרים האם לפעול באותה מדינה
  • במקרים מסוימים המדינה נותנת ערבות לחוב של חברות במשק (בעיקר חברות ממשלתיות) ולכן הסיכון שלהן נגזר ישירות מרמת הסיכון של המדינה

בואו איתנו
לדרך חדשה!

נראית בתמונה קריקטורה של בוט בני עם שטרות שעפות באוויר

עדיין מתלבטים?

שיחה ובדיקה ראשונה ללא עלות, וללא התחייבות!

בתמונה רואים את הלוגו של בני, בוט הנותן מענה ראשוני לגולש שזקוק לכך

בואו איתנו לדרך חדשה!

ימים א’-ה’ 19:00 - 09:30
דילוג לתוכן