שלום עסק יקר, שאלון זה נועד בכדאי לתת לנו מעט להכיר אותך ואת הפעילות שלך.
בנוסף נוכל להבין האם השירות שלנו של העלאת הדירוג אשראי העסקי שלך היא רלוונטית לך.
בכדאי לדעת זאת אנחנו מבקשים ממך לענות על שאלון זה ברצינות רבה ובתשובות כנות ככל הניתן.