חשבון מוגבל – כל המידע שאתם צריכים לדעת

חשבון מוגבל זהו חשבון אשר הוגבל בנקאית, כלומר – מדובר בחשבון בעל מגבלות על שימוש בשיקים והכל בהתאם לחוק שיקים ללא כיסוי. למעשה, ישנן 3 דרגות להגבלה:

  1. הגבלה רגילה – זוהי הגבלה בה חזרו לפחות 10 שיקים מסיבת אכ"מ, שטרם חלפה שנה מעת החזרתם.
  2. הגבלה חמורה – זוהי הגבלה בה חזרו לפחות 10 שיקים בחשבונות בנק שונים, או לקוחות שיש להם הגבלה חוזרת באותו חשבון פחות מ-3 שנים ממועד סיום ההגבלה הקודמת. 
  3. הגבלה מיוחדת – חוב שלא שולם או בעיה אחרת מול: הוצאה לפועל, כונס הנכסים הרשמי, מרכז הגבייה והקנסות ובתי הדין הרבניים. 

לחשבון מוגבל השלכה מסיבית על דירוג האשראי שלכם, כלומר – הדירוג האשראי שלכם ככל הנראה יהיה נמוך מהרגיל. כאן ראוי לציין כי כאשר אתם מגיעים לבנק אם בקשה לאשראי (הלוואה\ משכנתה) הוא למעשה בוחן את אחריותכם ורצינותכם האישית, כך שאם חזרו לכם לפחות 10 שיקים כך תיראו בפניי הבנק כלא אחראיים וככל הנראה הם יסרבו לכם לבקשת אשראי. 

על מי תחול ההגבלה? כל מי שהוגדר כבעלים של החשבון בו חזרו 10 שיקים. 

מהן ההשלכות של חשבון מוגבל?

ההשלכה המפורסמת ביותר היא אי היכולת למשוך\להשתמש  בשיק מהחשבון שהוגבל.  במידה ואתם בסטטוס של "חשבון מוגבל חמור" הרי שלא תוכלו למשוך שיקים מכלל חשבונותיכם. בנוסף לכך, לא תוכלו להנפיק פנקסי שיקים חדשים – כך שידיכם כבולות. למעשה, המידע אודות הגבלתכם אינו נשמר בסוד, אלא הוא מובא לידיעת הציבור על ידי בנק ישראל שמפרסם את החשבונות המוגבלים, שם הבנק וציון מועד ההגבלה. עצם העובדה שידיעה זו מגיעה לבנק, הרי שעתיד מערכת היחסים ביניכם עלולה לעלות על שרטון.  

בעלי חשבון עסקי? הקשיבו טוב!

במידה וחשבונכם הוגבל, הן בשל חזרת 10 שיקים או הן בשל חוב פתוח מול הוצאה לפועל, חוב מול כונס נכסים וכד', הרי שהחשבון יוגבל באופן אוטומטי בהתאם לחוק. 

אבל! עדיין ניתן לקיים פעילות עסקית מול ספקים, רשויות או לקוחות באמצעות אמצעי תשלום אחרים כגון: העברות בנקאיות, אפליקציות וכד'. 

בניגוד להגבלה על חשבון פרטי, הרי שהגבלת חשבון עסקי עתידה לסכן את המשך פעילות העסק, ולכן יש לפעול למניעת ההגבלה ככל הניתן! לכן, כאשר חשבונכם הוגבל, ככל הנראה הספקים שלכם יבקשו מכם בטחונות על מנת לספק את הסחורה, ואף ייתכן שהספק לא ימשיך איתכם במערכת היחסים העסקית בשל העובדה שאתם לא יכולים להעמיד לו שיקים. 

טיפ קטן מאיתנו –  חשוב לפעול באסטרטגיה הנכונה, כלומר, יש לפעול באופן מיידי ולעדכן את הספקים שלכם כי חשבונכם הוגבל ולהגיע עמם להסכמות לצורך המשך התנהלות תקינה, ייתכן שבשל אחריותכם ספקכם ייראה אתכם כאחראי והוא עתיד להתגמש עמכם. חשוב לציין כי ישנם גם ספקים שיעדיפו לקבל את התמורה המגיעה להם באופן מיידי ולכן יסכים בחלק מהמקרים להתגמש. 

כמו כן, הבנק יהיה מחוייב להנפיק לכם כרטיס אשראי מסוג "דביט" על מנת שתוכלו לבצע חיובים מיידים. 

אז מה עושים?

במידה אתם מוגבלים ואתם סבורים שהבנק טעה כשהחזיר את השיקים, קיימת לך את האפשרות לפנות לבנק על מנת לבקש את תיקון הטעות, במידה ואכן התבצעה טעות – הבנק מחויב לבצע תיקון מידי של המידע ולשלוח את התיקון לבנק ישראל על מנת שהמידע יתעדכן. הטעות יכולה להתקיים כאשר – התנהל בינך לבין הבנק הסדר חוב וכד'..  

כמו כן, במידה ויש לכם חשבון מוגבל אך מדובר בחשבון שאינך בבעלותך הבלעדית, אלא קיים עוד שותף, הרי שעומדת בפנייך האפשרות לצאת מהחשבון המשותף ולפתוח חשבון חדש. 

ואולם, מדובר בפתרון שלא עוקר את הבעיה מהשורש, אלא יש לפעול לניהול חשבון פרטי\עסקי אחראי ולבצע בדק בית על מנת להמשיך בפעילות תקינה תוך כדי שיקול המצב הפיננסי שלכם. 

כאן יכולות המשא ומתן שלכם מגיעות לקדמת הבמה!

אתם יכולים לפנות לבנק בבקשת ערעור על מניין השיקים שחזרו, כמו למשל: טענת טעות אנוש של הפקיד, היסב לא נכון וכד'. כמו כן, בשל מגפת הקורונה שבאה עלינו לרעה, רבים המקרים בהם חזרו שיקים, במיוחד לבעלי עסק, ולכן חשוב לדעת שהבנק יצא בהוראת שעה כי החל מתאריך 2021\03 – 2021\08 כל שיק שחזר, אינו ייספר במניין השיקים לצורך הגבלה – אך הוא עדיין ידוו"ח בדו"ח ריכוז נתונים שלכם. 

ידע הוא כוח – כאשר חזרו לכם 10 שיקים בפחות 15 יום, אין לבנק את הסמכות להטיל עליכם הגבלה. 

חשבון מוגבל

חזר לך שיק מסיבת אכ"מ (אין כיסוי מספיק)?

כאן השיק הוחזר מחוסר יתרה בחשבון ביום הפקדת השיק. ראוי לציין כי אם השיק חזר לא מסיבת אכ"מ אלא מסיבה אחרת כגון: היסב לא תקין, הוראת ביטול לשיק וכד', עדיין אם אין יתרה מספקת השיק יוגדר כשיק שחזר מסיבת אכ"מ. 

אז מה באמת עומד מאחורי החזרת שיק מסיבת אכ"מ?

אמנם ההשלכה הגדולה ביותר היא סטטוס: "מוגבל" או "מוגבל חמור" (במידה וחזרו 10 שיקים), אולם, המטרה העומדת מאחורי זה היא השפעה על דירוג האשראי שלכם. כאן המידע על החזרת השיק יועבר למאגר נתוני האשראי של "בנק ישראל" ועל בסיסו יחושב דירוג האשראי שלך. מדובר בנתון הראשון אותו הבנקאי שלכם רואה כאשר אתם מגיעים לבנק עם בקשת אשראי, ועל בסיס מידע זה, הוא זה שיחליט האם לאשר או לא לאשר את בקשתכם לאשראי. 

 

איך אתם יודעים שהוטלה עליכם הגבלה?

על פי החוק, הבנק מחוייב לתת לכם התראה כאשר חזרו לכם 5 שיקים, כך אתם תהיו מודעים לעובדה שאתם קרובים להגבלה\ הגבלה חמורה בחשבונכם. בנוסף, לבנק קיימת הזכות לבטל כרטיסי אשראי או לקצץ את מסגרת האשראי. 

ההגבלה שלכם הסתיימה? מעולה! אך לא כל הנוצץ זהב –

במידה ויש לכם הגבלה רגילה, ההגבלה תחול למשך שנה ותידווח בדו"ח ריכוז נתונים שלכם למשך 3 שנים.

במידה ויש לכם הגבלה חמורה, ההגבלה תחול למשך שנתיים ותידווח בדו"ח ריכוז נתונים שלכם למשך 3 שנים. 

כלומר, מדובר על 4-5 שנים שתוכתמו בשל ההגבלה, והכל תלוי בנסיבות המקרה. 

האם אתם יכולים לפתוח חשבון?

עפ"י חוק הבנקאות, התשמ"א -1981 – הבנקים מחוייבים לפתוח לכל אזרח חשבון ביתרת זכות בשקלים, גם אם הוטלה הגבלה, מלבד נסיבות חריגות. כלומר, אם ההגבלה עדיין בתוקף, החשבון החדש לא יאפשר לכם להשתמש בשיקים, אך עדיין הבנק מחוייב לתת לכם את שאר השירותים הבנקאיים כגון: כרטיס דביט (כרטיס למשיכת מזומנים), ביצוע תשלומים (הוראות קבע), ביצוע פעולות וכד'.. 

לסיכום – 

הגבלה חשבון פרטי או עבור בעל עסק הוא כתם לכל דבר ועניין. הכתם הזה מהווה מכשול בפני התנהלות פיננסית תקינה, ולכן חשוב להימנע מבעוד מועד מהגעה למצב של חשבון מוגבל. עם זאת, במידה "ואיחרתם" את הרכבת, חשוב להיוועץ ולדעת את כל זכויותיכם. וכאן אנחנו ניכנסים לתמונה! בניו קרדיט העמדנו מטובי מומחי האשראי ועורכי הדין אשר ילוו אתכם צעד צעד על מנת לצאת מהברוך אליו נקלעתם.

מעוניינים לשמוע עוד? כל שנישאר לכם זה להשאיר פרטים ואנחנו ניקח את המושכות לידיים (:

אולי פספסת משהו:
ניו קרדיט

ניו קרדיט היא חברה המורכבת מסוללת מומחים פיננסי וצוות משפטי ותיק בתחום האשראי. אל תיכנעו למצב המקשה עליכם בהתנהלות הכלכלית היום יומית אל מול גופי המימון והבנקים, יש דרך לצאת מזה.

בואו איתנו
לדרך חדשה!
נראית בתמונה קריקטורה של בוט בני עם שטרות שעפות באוויר

עדיין מתלבטים?

שיחה ובדיקה ראשונה ללא עלות, וללא התחייבות!

בתמונה רואים את הלוגו של בני, בוט הנותן מענה ראשוני לגולש שזקוק לכך

בואו איתנו לדרך חדשה!

ימים א’-ה’ 19:00 - 09:30