הקלות בקבלת משכנתא – כל מה שאתם צריכים לדעת

בתמונה מוצג בית על קרע סתווי. משכנתא למסורבים

בעקבות משבר נגיף הקורונה החליטו החשב הכללי במשרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון, על מתן הקלות בפירעון תשלומי משכנתא ללווים שנותרה להם הלוואה שניתנה מכוח חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992.
הנחיות הפיקוח על הבנקים שיובאו להלן מעדכנות את ההנחיות שפורסמו ביום 15.3.2020 (חוזר מס' 421/20) ותוקפן יהיה עד ליום 31.7.2020, אלא אם ניתנה הנחיה חדשה קודם לכן.

להלן עיקרי ההקלות

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, משרד הבינוי והשיכון הכריז על מתן הקלות בפירעון תשלומי משכנתא ללווים:

1. דחיית תשלומי משכנתא לתקופה מצטברת של עד שישה חודשים

  • על הבנק לאפשר ללווה לדחות את תשלומי המשכנתא (גרייס מלא או חלקי, לפי בקשת הלווה) למשך תקופה מצטברת של עד שישה חודשים.
    הנחיה זו חלה, הן על בקשות חדשות של לווים שלא  ביקשו להקפיא את תשלומי המשכנתא שלהם, והן על בקשות להארכת משך ההקפאה שניתנו לתקופה קצרה יותר (ראו חוזר מס' 421/20). ההחלטה על הקפאת תשלומים נתונה לסמכות הבנק בלבד, ובהתאם לשיקול דעתו, ללא צורך באישור הוועדה המיוחדת.
  • אם בשל עיכובים בהסדרת הקפאת תשלומי משכנתא במהלך החודשים מרץ עד סוף יולי 2020 נוצרו חיובים שלא נפרעו במועד התשלום, ובעקבות זאת נוצרה ריבית פיגורים עודפת, הבנק מוסמך למחוק ריבית פיגורים עודפת זו ללא צורך באישור הוועדה המיוחדת.

2. דחיית תשלומי משכנתא לתקופה מצטברת של עד 24 חודשים

בהלוואות ללא פיגור או בפיגור נמוך, בהן חלק הבנק בהלוואה בניכוי מענקים עומד על לפחות 40% מהיתרה לפירעון, באפשרות הבנק לתת הקלה נוספת בדחיית תשלומי משכנתא (גרייס מלא או חלקי) לתקופה נוספת של עד 24 חודשים.
זאת בנוסף לששת החודשים שהוזכרו לעיל, ובהתאם לשיקול דעתו וללא צורך באישור הוועדה המיוחדת.

3. פריסת התשלומים והארכת התקופה לפירעון

  • במקרים שבהם ההלוואה מחולקת לכמה חלקים (כל חלק מכונה "משנה"), רשאי הבנק לאשר פריסת חוב בפיגור עד תום תקופת המשנה שבה נוצר הפיגור, או עד תום תקופת המשנה הארוכה ביותר.
  • בהלוואות ללא פיגור או בפיגור נמוך, בסמכות הבנקים לאשר הארכת תקופה לפירעון לתקופה נוספת של עד 60 חודשים (מעבר לתום תקופת המשנה הארוכה ביותר), ללא שינוי בשיעור הריבית.

4. הארכת מועדי החלטות הוועדות לתשלום במזומן 

במקרים שבהם קיבלו הוועדה המיוחדת או ועדת הערר החלטה, הכוללת דרישה לתשלום במזומן בתוך 90 יום, מוסמך הבנק לאשר את דחיית התשלום, כולו או חלקו, למשך תקופה של עד 90 יום נוספים.
לרבות חלוקת התשלום לכמה תשלומים שישולמו במהלך תקופה זו, ללא צורך באישור נוסף של הוועדה.

5. ביצוע פעולות מרחוק

הלווה יוכל לפנות לבנקים ללא צורך בהגעה לסניף, בכפוף להנחיות בנק ישראל.

6. פנייה  לוועדה המיוחדת להקלה בהחזרי משכנתא

הוועדה המיוחדת להקלה בהחזרי משכנתא ממשיכה לפעות כסדרה, והלווה רשאי לפנות אליה, לרבות בבקשה להקלה נוספת או במקרה של סירוב.

אולי פספסת משהו:
ניו קרדיט

ניו קרדיט היא חברה המורכבת מסוללת מומחים פיננסי וצוות משפטי ותיק בתחום האשראי. אל תיכנעו למצב המקשה עליכם בהתנהלות הכלכלית היום יומית אל מול גופי המימון והבנקים, יש דרך לצאת מזה.

בואו איתנו
לדרך חדשה!
נראית בתמונה קריקטורה של בוט בני עם שטרות שעפות באוויר

עדיין מתלבטים?

שיחה ובדיקה ראשונה ללא עלות, וללא התחייבות!

בתמונה רואים את הלוגו של בני, בוט הנותן מענה ראשוני לגולש שזקוק לכך