דירוג אשראי עסקי

בתמונה - אדם לבוש חליפת עסקים מושיט ידו עם כרטיס אשראי

הדירוג המשקף הלכה למעשה את יכולות האיתנות הפיננסיות של כלל החברות והגופים הפועלים במשק, הינו בעל משקל קריטי להמשך התנהלותן השוטפת. ניו קרדיט עושה לכם סדר

אחד הפרמטרים החשובים ביותר עבור כל חברה או גוף הפועלים בזירה העסקית, טמון בדירוג האשראי שניתן לו. מדובר אפוא בגורם בעל חשיבות עליונה אשר יש בו בכדי להעלות את קרנה של החברה ולסייע לה להגיע לשיאים חדשים, ומנגד כזה אשר עלול לסתום את הגולל על סיכויי ההישרדות הפיננסיים שלה.

אז מהו בעצם דירוג אשראי עסקי? מדובר בתשקיף כלכלי שמטרתו להציג את יכולותיה של החברה לעמוד בסך ההתחייבויות שלה, וכנגזרת מכך מאפשר להבין לעומק מה צופן לה העתיד מבחינה פיננסית.

הדירוג מתקבל על ידי 2 חברות בלבד: דן אנד ברדסטריט ו-BDI. בדיקת המידע המתבצעת על ידי טובי המומחים המועסקים בחברות הללו מאפשרת להעריך מבעוד מועד הזדמנויות עסקיות, סכנות שעלולות לצוף במסגרת התקשרויות ועד להערכת תמונת הסיכויים הפיננסיים של החברה טרם ביצוע פעילות עסקית עמה. 

במילים אחרות, מדובר בדירוג בעל חשיבות גורלית להישרדותה של חברה אשר אחראי במידת רבה לעתידה.

דירוג אשראי לעסקים:

חשוב לדעת כי לכל עסק קיימים שני סוגי דירוגים: דירוג עסקי הבוחן את התנהלותה הבלעדית בשוק ודירוג תואם ענף הבוחן את ביצועיה הפיננסיים אל מול חברות מקבילות בסקטור הספציפי אליו היא משתייכת.

דירוגים אלו משקפים בפועל מהי רמת הסיכון בהתקשרות עם אותו עסק או חברה, בין אם הם רשומים כחברה בע"מ, עוסק מורשה או עוסק פטור, ומעניקים דו"ח פרופיל פיננסי מקיף המשמש את גופי המימון והבנקים כבסיס להתנהלותם הכלכלית מולם (מתן הלוואות, אשראי ומשכנתאות בתנאים מסוימים).

דירוג אשראי עסקי למעשה מגלם בתוכו עבור המערכת הפיננסית בישראל, לרבות הבנקים ומוסדות אחרים, תמונת מצב המשקפת את מצבה הפיננסי של חברה או גוף עסקי כלשהוא. כפועל יוצא מכך, ניתוח הדירוג מהווה קנה מידה באשר לסיכון בעת מתן אשראי לחברה שכזו, וכן במשתנים נוספים כמו ניתוח עומק סטטיסטי של החברה, מדידת סיכוני כשל פירעון (credit default) או קשיים פיננסים אחרים שעלולים להוביל אותה עד לכדי פשיטת רגל.

ניו קרדיט:

ניו קרדיט היא חברה שחרתה על דגלה מתן סיוע לעסקים מכל המגזרים במשק הישראלי. בעזרת צוות מומחים המורכב מיועצים פיננסיים, עורכי דין ומשפטנים מובילים, אנו פועלים ללא לאות על מנת להוביל לשיפור דירוג האשראי העסקי של לקוחותינו, תוך הקניית ביטחון כלכלי והתנהלות פיננסית תקינה.

בואו איתנו
לדרך חדשה!

נראית בתמונה קריקטורה של בוט בני עם שטרות שעפות באוויר

עדיין מתלבטים?

שיחה ובדיקה ראשונה ללא עלות, וללא התחייבות!

בתמונה רואים את הלוגו של בני, בוט הנותן מענה ראשוני לגולש שזקוק לכך

בואו איתנו לדרך חדשה!

ימים א’-ה’ 19:00 - 09:30
דילוג לתוכן